Služby

Lidské zdroje

Funkce, které nabízíme:

Zaměstnanci

Všechny personální informace na jednom místě pro efektivní řízení lidských zdrojů.
O každém současném, bývalém i budoucím zaměstnanci najdete všechno v Odoo – od náboru přes evidenci docházky, dovolené, nemocni, personálních i dalších výdajů, pracovní historii pracovníka až po případné ukončení pracovního poměru.

Vzhledem k citlivosti osobních údajů a s tím souvisejícím zákonným omezením lze v Odoo striktně vymezit, kdo má k takovým informacím přístup a v jakém rozsahu. Také personální administrativa se nemusí odehrávat jen papírově, ale překlopit do online prostředí, například žádanky o dovolenou, hlášení o pracovní neschopnosti, nepřítomnosti z důvodu školení, služebních cest apod. Online lze spravovat také žádosti o zaměstnání, osobní hodnocení, změny pozic, platové výměry apod.

Nábor

Výběrové řízení i nábory zaměstnanců online.
Všechno, co souvisí s náborem nových zaměstnanců, je v Odoo. Efektivně lze hledat nové pracovníky nejen mezi novými lidmi, ale využít také talenty, které již ve firmě pracují. Celý proces od inzerce až po podpis smlouvy je online dostupný všem manažerům, kterých se obsazení dané pozice týká. Reportuje úspěšnost náborové kampaně a výběrových řízení.

Jednotlivé zaměstnance můžete hodnotit, vytvářet si databáze dovedností, profesní kvalifikace a vzdělání a podle potřeby měnit pozice v pracovních týmech, aby celek fungoval co nejefektivněji. Zároveň si v systému můžete archivovat a třídit i žádosti pracovníků, kteří se o zaměstnání hlásili již dříve, nebo bez vypsání konkrétní pozice. V případě, že souhlasili, lze je oslovit i následně a tím ušetřit finance za inzerci či personální agentury.

Dovolená

Spravujte žádosti o volno pro všechny online. Dovolené, pracovní neschopnosti, sick days, studijní volno, ošetřování člena rodiny, rodičovské volno… Důvodů nepřítomnosti je celá řada a už v menších kolektivech mohou značně zkomplikovat plnění pracovních úkolů. Odoo vše eviduje, takže u každého zaměstnance vždy v reálném čase ví nejen personalista, ale také jeho nadřízený, na kolik volných dní má ještě nárok.

Odoo pomáhá s plánováním dovolených v rámci jednotlivých pracovních týmů a online lze žádosti o dovolené také schvalovat či zamítat, včetně případného zdůvodnění takového rozhodnutí. U Odoo získá veškeré potřebné informace také mzdové oddělení, a to platí i o dohodách (DPP a DPČ), u kterých mají zaměstnanci nově rovněž nárok na dovolenou. Z Odoo lze rovněž jednoduše vytvářet přehledy a reporty, a tak manažerům pomáhat efektivně plánovat práci jimi řízených týmů.

Hodnocení zaměstnanců

Lidské zdroje jsou v každé firmě tím nejcennějším, proto je třeba s nimi pracovat.

Základem takové práce je hodnocení jednotlivých zaměstnanců, které lze v Odoo jednoduše nastavit na základě volitelných parametrů. Odoo je schopné doplňovat jednotlivá data ve stanovených intervalech. Pravidelné hodnocení pomáhá nejen zaměstnancům, ale také jejich nadřízeným, zvyšuje motivaci a pomáhá také objektivně hodnotit výsledky práce. Může být také základem motivačního systému, včetně finančního ohodnocení a firemních benefitů.

Všichni zainteresovaní jsou včas upozorněni na další termín hodnocení konkrétního zaměstnance. Ze systému lze také exportovat jednotlivá hodnocení, reporty za jednotlivé osoby i týmy.

Doporučení

Zapojte své zaměstnance do hledání nových kolegů.
Osobní doporučení patří k nejefektivnějším způsobům, jak získat nové kvalitní zaměstnance. Zapojte své zaměstnance a odměňujte je za každého doporučeného pracovníka. Odoo eviduje všechna doporučení i úspěšnost jednotlivých zaměstnanců při vytipování vhodných kandidátů na volné pracovní pozice.

Informujte zaměstnance o tom, koho hledáte a jak budou za své tipy odměněni. Umožněte zaměstnancům jednoduše sdílet informace o volných pozicích mezi jejich přátele a známé. Zároveň jim dejte vědět online, jak na tom jimi doporučený pracovník je a jak postupuje jeho výběrové řízení. Podporujte motivaci zaměstnanců vytvářet silný pracovní tým. Odoo vám s tím pomůže.

Vozový park

Vše související s firemními vozidly online a na jednom místě.
Vozový park každé firmy generuje velké množství informací. Jejich zpracování a analyzování může firmě ušetřit řadu nákladů. V Odoo budete mít všechno kolem vozidel na jednom místě, ať už se jedná o leasingové či kupní smlouvy, pronájem, pojištění, náklady, včetně informací z karet na pohonné hmoty, ale také evidenci, kdo ze zaměstnanců a v kterém dni dané vozidlo řídil. Odoo informuje o spotřebě paliva a dalších provozních tekutin, pravidelné a další servisní prohlídky, STK a další nezbytné úkony s vozidlem související.

Odoo vás upozorní na změny splátek, nadcházející ukončení smluvního vztahu a další související informace. Na základě definovaných parametrů lze vytvořit systém interních pravidel pro užívání vozidel i celkovou správu vozového parku. Manažerům Odoo poskytne relevantní data o provozu vozidel a jeho efektivitě pro společnost. To je podkladem pro redukci, zachování či rozšíření vozového parku.

Zeptejte se nás

Spojte se s námi! Co nejdříve se Vám ozveme.
Qest technologies s.r.o.
Pobřežní 249/46,
Karlín, 186 00 Praha 8
Kontakt Form
chevron-down